Dobbeltforsikring, foreligger når en ting eller interesse er forsikret mot samme tap av flere forsikringer. Sikrede kan velge hvilke forsikringer han vil bruke inntil han har fått den erstatning han har krav på. Er flere selskaper involvert, deler de ansvaret seg imellom etter forholdet mellom forsikringssummene.