Ristorno, forsikringsteknisk uttrykk for tilbakebetaling eller godskriving av for meget betalt premie.