Tingforsikring, forsikring av gjenstander. Motsatsen er interesseforsikring, som skal dekke tap av fortjeneste ved skadetilfelle, for eksempel avbruddsforsikring.