Garantiforsikring, omfatter det ansvar sikrede har ved å drive virksomhet som krever lovfestet garanti, som for eksempel advokat- eiendomsmegler- og inkassovirksomhet. Forsikringen selges i hovedsak av garantiforsikringsselskap. Den kan også tilbys av skadeforsikringsselskaper som en del av formuesansvarsforsikring.