Pensjonsfond, fond til pensjon i en bedrift avsatt med sikte på pensjonering av bedriftens ansatte. Det er også navnet på Statens pensjonsfond - utland, som er den norske stats fond for inntektene fra petroleumssektoren.