Arbeidsmaskinforsikring, forsikringen kan omfatte dumper, gravemaskin, lastemaskin/dozer, mobilkran, skogsmaskin, spesialmaskin, truck og veiarbeidsmaskin. Grunndekningen omfatter personansvar, rettshjelp og tingansvar. I tillegg kan tilleggsdekninger som brann, hærverk, kasko, maskinskade og tyveri avtales.