Boligkjøperforsikring er en forsikring som omfatter advokattjenester ved tvistemål i forbindelse med kjøp av bolig. Denne forsikringen ivaretar interessene til kjøperen. Det motsatte er eierskifteforsikring, som er selgerens forsikring mot krav fra kjøperen.