Et pensjonskapitalbevis viser pensjonsrettigheter fra en innskuddspensjonsordning man tidligere har vært medlem av.