Transportforsikring, forsikring mot farer som en interesse utsettes for under transport på sjø, land eller i luften. Kalles vanligvis sjø- og transportforsikring. Se også vareforsikring.