Verdisakforsikring, forsikring for spesielle verdigjenstander som tas med utenfor hjemmet. Det kan være bunad, kamera, smykker, ur osv. En slik forsikring omtales gjerne som en «all risk forsikring» fordi den dekker flere ting enn andre forsikringer.