hybridpensjon

Hybridpensjonen er som navnet tilsier en mellomting mellom innskudds- og ytelsespensjon.

Den er regulert etter bestemmelsene i Tjenestepensjonsloven av 1. januar 2014.

Nedenfor følger et oppsett over forskjellene mellom de ulike kollektive pensjonsordninger.

Skattemessig behandles hybridpensjonen som de øvrige pensjonsordninger med fradrag for premien for arbeidsgiver og ingen skatteplikt for arbeidstaker før utbetaling.

Arbeidstaker kan selv betale et eget innskudd til pensjonsordningen. Dette tilskuddet kan det føres fradrag for i selvangivelsen etter samme regler som ved ytelsespensjon.

Det som er nytt i denne pensjonsordningen er ytelseselementet som først blir klart ved uttak av pensjonen. Arbeidstaker er garantert et gitt pensjonsnivå som blir fastsatt etter størrelsen på pensjonsbeholdningen og forventet levetid eller pensjonsutbetalingsperiode.

Med mindre arbeidsgiver gir garanti om regulering, er det arbeidstaker bærer som avkastningsrisikoen frem til utbetalingstidspunktet. Pensjonsforsikringsselskapet bærer en risiko for at avkastningen ikke blir mindre enn null og at pensjonsbeholdningen ikke synker i verdi. Reguleringen vil da skje ved at avkastningen på pensjonsmidlene legges til den enkeltes pensjonsbeholdning.

Har arbeidsgiver gitt en reguleringsgaranti som tilsier at pensjonsbeholdningen reguleres med alminnelig lønnsvekst eller lønnsveksten i bedriften så skal denne forpliktelsen balanseføres.

Reguleringen vil da skje ved at avkastningen på pensjonsmidlene legges til pensjonsmidlene oppad begrenset til reguleringssatsen. Det overskytende overføres til reguleringsfondet for å bli brukt til senere reguleringer.

I år hvor avkastningen ikke er tilstrekkelig til å oppfylle den avtalte reguleringen dekkes det manglende fra reguleringsfondet. Er det ikke tilstrekkelig med midler i reguleringsfondet til å oppfylle det som mangler, må arbeidsgiver dekke det resterende.

Det er bedriften, og ikke den ansatte, som står for investeringsvalget der det er gitt en reguleringsgaranti.

Bedriften kan velge å regulere pensjoner under utbetaling, som i folketrygden, med lønnsveksten fratrukket 0,75 %. Gir ikke bedriften en reguleringsgaranti, er det avkastningen som styrer reguleringen.

I tillegg til det som er avtalt innskudd, skal arbeidsgiver betale årlige kostnader, risikopremie og levealderskompensasjon for kvinner.

Forpliktelsene skal balanseføres, men i mindre grad enn hva som er tilfelle med ytelsespensjoner. Balanseføringen avhenger av avkastningsgaranti og omkostninger ved pensjoner under utbetaling, som begge er fremtidige forpliktelser.

Pr. 31/12 2015 er det etablert 45 ordninger med 1.197 forsikrede.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg