Fritidshusforsikring, en forsikring som hovedsakelig dekker skade og tap som følge av brann, innbrudd, vannledningsskade og naturskade på bygning og løsøre.