Leverandøravbrudd, en interesseforsikring som dekker økonomisk tap som følge av stans i leveranser som følge av skade hos leverandøren.