brannforsikring

Artikkelstart

Brannforsikring er en skadeforsikring som gir rett til erstatning ved brann (ikke sviskader), lynnedslag, visse arter av eksplosjon, nedsoting og flystyrt og naturskader som direkte skyldes naturulykke som skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd.

I 1999 var det cirka 37 400 branner i Norge, og 3,27 milliarder kroner ble utbetalt i erstatning i forbindelse med brann.

De fleste enkeltpersoner i Norge har i dag dekket risiko mot brannskade gjennom de kombinerte forsikringene for hjem, hus, leiegårder, gårdsbruk med mer.

Utviklingen har ledet til at den særskilte brannforsikringen hovedsakelig dekker for risikoer innen industri og næringsliv, mens den sivile delen av markedet har inkludert brannrisikoen i den mer omfattende kombinerte forsikringen.

Vilkårene

Vilkårene for den særskilte brannforsikringen bygger på lov om forsikringsavtaler, og de fleste selskaper som arbeider i Norge bruker vilkår som i det vesentlige er like.

Tap eller skade som direkte eller indirekte er forårsaket av eller står i forbindelse med atomreaksjoner, krig, okkupasjon eller alvorlige forstyrrelser av den offentlige orden er ikke dekket.

Det må særskilt avtale til hvis forsikringen skal omfatte:

  • ting som tilhører andre når det ikke foreligger plikt til å forsikre
  • motorvogn og tilhenger til bil
  • luftfartøy, seilbåt og motorbåt
  • når det ikke er tale om varer i næringsvirksomhet.

Det må også særskilt avtale til hvis modeller, mønster med mer skal være dekket. Det samme gjelder utgifter til rekonstruksjon av manuskripter, arkiver, media for databehandling med mer og dessuten merutgifter til skadeutbedring som skyldes påbud med hjemmel i offentlige forskrifter.

Om brannavbruddsforsikring: se avbruddsforsikring.

Forsikringsverdien

Forsikringsverdien når skade er inntruffet, settes til det beløpet som det vil koste å skaffe tilsvarende ting, beregnet etter prisene umiddelbart før forsikringstilfellet inntraff.

Det kan gjøres fradrag for verdiforringelse tingen har lidt på grunn elde, slitasje, nedsatt anvendelighet eller andre omstendigheter.

Forsikringsverdien for varer blir beregnet på noe forskjellig grunnlag, avhengig av om det dreier seg om varer som sikrede ikke har produsert, ferdige varer av egen produksjon eller varer som er under produksjon.

Historikk

Brannforsikring hører til de eldste forsikringsgrenene. Den kan føres tilbake til middelalderens gilder, hvorav en del ytet støtte hvis et medlem ble rammet av brannskade.

Brannforsikring i moderne forstand kan sies å ha sin opprinnelse i de selskaper som ble opprettet i England etter brannen i London i 1666. The Sun ble stiftet i 1706 og eksisterer fortsatt. Hamburger Feuerkasse ble opprettet omtrent på samme tid.

I Norge ble den første brannkassen stiftet av prosten Jens ColstrupRomerike i cirka 1700. Den lokale Christiania Brandassurancekasse, som senere er gått inn, ble opprettet i 1755. I 1767 ble det opprettet en innretning for hele landet som fremdeles består. Som Norges Brannkasse ble den i 1984 en del av UNI forsikring, som fra 1991 er med i Storebrand.

I begynnelsen av 1800-tallet ble det opprettet en del lokale bygdekasser, og mange av dem er ennå i virksomhet. Sitt oppsving fikk brannforsikringen i Norge i 1840-årene, da de økonomiske forholdene lå vel til rette, og man begynte å drive brannforsikring etter mer forretningsmessige metoder.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg