vareforsikring

Vareforsikring, forsikring av varer, som forekommer i flere varianter.

Varer på lager forsikres med en varelagerforsikring, mens varer som sendes dekkes av transportforsikring.

Vareforsikring som faller inn under Vilkår for transportforsikring av varer (VTV) er en tingsforsikring som dekker tap av og skade på varen mens den er under transport.

Farefeltet er meget vidt. Ved forsikring på fulle vilkår (VTVs A-vilkår) dekker den i prinsippet alle farer; unntakene omfatter bare helt ekstreme situasjoner, som for eksempel krig. Det tilbys også forsikring med mer begrenset dekning (VTVs B- og C-vilkår).

I mangel av annen avtale er forsikringsverdien varens markedsverdi på innlastningsstedet ved forsikringens begynnelse. De fleste varetransporter skjer i forbindelse med salg av varene. Vareforsikringen er derfor på flere punkter en forsikring til gunst for tredjemann, ofte kjøperen av varene.

En praktisk sett meget viktig form for vareforsikring er forsikring på generalpolise. En slik vareforsikring dekkes for en viss tid, ofte for ett år, og omfatter med visse begrensninger alle varer som forsikringstageren sender eller mottar i sin forretningsvirksomhet.

Forsikringstageren plikter da å gi assurandøren oppgave over de varer som omfattes av forsikringen; premien beregnes på grunnlag av disse oppgavene.

En ytterligere forenkling av dekningen skjer ved omsetningsforsikring. Det kreves da ikke anmeldelse av de enkelte transporter; premien beregnes etterskuddsvis på grunnlag av den anslåtte verdi av de varer som omfattes av forsikringen.

Historikk

Da sjøtransport lenge var den dominerende form for varetransport i Norge, ble transportforsikring av varer betraktet som en form for sjøforsikring.

Den ble derfor regulert i sjøfartslovgivningen og senere i private sjøforsikringsplaner. I Norge ble den således regulert i Norsk Sjøforsikringsplan, fra og med Planen av 1871 til og med Planen av 1930.

Ved planrevisjonen i 1964 ble imidlertid vareforsikringen skilt ut i en egen «Transportforsikringsplan for varer» av 1967; denne skulle foruten sjøtransport dekke land- og lufttransport av varer.

For å tilpasse de norske vilkår til et endret britisk regelverk, ble denne plan i 1985 avløst av et regelverk utarbeidet i regi av Sjøassurandørenes Centralforening og av utvalg hvor så vel assurandørene som transportbrukerne var representert.

Dette ble igjen erstattet av Vilkår for transportforsikring av varer (VTV) i 1995.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg