Eksedent, den del av en forsikring som et forsikringsselskap overfører til andre forsikringsselskaper (reassuranse) når risikoen overstiger et bestemt beløp.