Overforsikring, det forhold at forsikringssummen er større enn forsikringsverdien. Forsikringstakeren betaler da høyere premie enn nødvendig, uten å ha krav på høyere erstatning enn det som svarer til forsikringsverdien.