Forsikringsattest, panthavergaranti, erklæring fra forsikringsselskapet til panthaver om at låneobjektet er forsikret.