Fareklasse, risikogrupper, i forsikring mest brukt i premietariffene for ulykkesforsikring. Forsikringstagerne inndeles i risikogrupper (fareklasser) etter det yrke de har, og størrelsen på premien varierer med fareklassen.