Tabbeforsikring, populær betegnelse for ansvarsforsikring for privatperson. Dekker det rettslige ansvar forsikringstakeren kommer opp i, og er inkludert i kombinert forsikring.