Claims made, dekningsbetegnelse brukt i ansvarsforsikring og reassuranse, som omfatter alle skader som blir meldt i forsikringsåret selv om de faktisk oppstod tidligere. Det står i kontrast til claims occured, som er skadene som faktisk forekom i forsikringsåret.