Combined ratio, betegnelse bruk i forsikringsregnskap og utgjør summen av kostnadsprosent og skadeprosent for en bransje eller hele forsikringsvirksomheten i selskapet.