yrkesskadeforsikring

Artikkelstart

Yrkesskadeforsikring er en obligatorisk og lovbestemt forsikring som gir erstatning til egne ansatte som blir utsatt for yrkesskade og yrkessykdom.

Det er forsikringsgiver på konstateringstidspunktet som skal betale ut erstatning. Med konstateringstidspunkt menes i denne forbindelse første gang den skadelidte gikk til legen – selv om endelig diagnose stilles senere.

Yrkesskadeforsikringen tar ikke hensyn til om nåværende arbeidsgiver kan lastes for skaden. Yrkesskadeforsikringen gir erstatning for tap og utgifter fra skadetidspunkt og frem til oppgjørstidspunkt. Den dekker medisinsk invaliditet, ervervsmessig uførhet, fremtidige merutgifter som følge av skaden, tap av ektefelle/samboer, tap av forsørger og begravelsesutgifter. Erstatningene utmåles etter standardiserte regler hvor skadelidtes alder og lønn er bestemmende for erstatningen.

For at en skade skal defineres som yrkesskade må følgende kriterier oppfylles: Skade skal ha skjedd i arbeid, på arbeidsstedet og i arbeidstiden. Visse sykdommer som er klassifisert som yrkessykdommer er likestilt med yrkesskade.

Uforsikrede arbeidstakere som rammens av yrkesskade får erstatning fra yrkesskadeforsikringsforeningen (YFF). YFF administreres av Finans Norge. YFF krever regress av arbeidsgivere uten yrkesskadeforsikring. Det betyr at de krever utgiftene dekket av den arbeidsgiveren.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg