kidnappingsforsikring

Kidnappingsforsikring er utviklet for å beskytte ansatte og bedrifter som befinner seg i høy-risikoområder rundt om i verden. Forsikringsbeviset definerer hvilke risikoområder som er dekket.

Faktaboks

Også kjent som

 På engelsk «Kidnap and ransom insurance» eller «K & R insurance»

Forsikringen dekker vanligvis konsekvenser av kidnapping, utpressing, ubegrunnet arrestasjon og kapring.

Kidnappingsforsikring en interesseforsikring, så forsikringen utbetaler erstatning til forsikrede (bedriften) for tap som følge av forsikringstilfellet. Det vil si at forsikringen ikke betaler ut løsepenger – det må bedriften gjøre. Deretter erstatter forsikringsselskapet dette.

Vanlige tap som blir dekket av forsikringen

  • Løsepenger – penger som er betalt ut eller tapt som følge av kidnapping
  • Overføring elleroverlevering av penger til kidnappere eller tap av løsepenger som følge av ødeleggelse, konfiskering, forsvinning eller feilaktig tilegnelse av midler.
  • Plutselig død eller invaliditet som kan oppstå under kidnapping. Omfatter også varig psykisk lidelse som følge av kidnappingen.
  • Erstatningsansvar som dekker krav fra den forsikrede ovenfor forsikringstaker.
  • Tilleggsutgifter som følge av medisinsk behandling, mediehåndtering, lønnskostnader, relokasjon, jobbtrening og andre kostnader relatert til kidnappingen.

Forsikringen omfatter også for kostnader forbundet med bruk av eksterne spesialister i krisehåndtering. Disse eksterne spesialistene tilbyr rådgivning til den ansatte om hvordan de best kan forholde seg til hendelsen og dets trusselbilde i forkant av en mulig situasjon. Dette er en tjeneste som vanligvis tilbys større multinasjonale selskaper og ikke mindre og mellomstore. Videre vil disse eksterne rådgiverne bistå under forhandlinger og eventuelt delta aktivt for å løse saken, om det er nødvendig.

Forsikringen kan kjøpes for å dekke spesielt utsatte familier, samt ikke-statlige organisasjoner (non-goverment organizations) og multinasjonale selskaper.

Premiebestemmende faktorer

Ved fastsettelse av forsikringspremien er det flere elementer som vektlegges. De viktigste er:

  • Hvilket land den forsikrede oppholder seg i
  • Hvordan og hvor mye den forsikrede reiser i landet
  • Hvilken bransje er bedriften i
  • Hvordan det økonomiske resultatet for bedriften er

Det rapporteres årlig mellom 15 000 og 20 000 tilfeller av kidnapping. Det er trolig store mørketall. 60 prosent av kidnappingene skjedde i Afrika eller i Asia, 25 prosent i Latin-Amerika.

Det er anslått at det ble betalt ut $ 1.5 milliarder i 2010 til kidnappere. Gjennomsnittlig krav i 2012 utgjorde $ 2.000.000

Al Qaida hadde en anslått inntekt fra kidnapping i 2013 på $ 66 millioner. 15 % av gislene ble henrettet eller døde i fangenskap i perioden 2008 til 2013.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg