Fellespolise, polise som flere selskaper deltar i. Selskapene står hver for seg ansvarlig for sitt beløp. Polisen underskrives av hovedassurandøren etter fullmakt fra de øvrige selskaper som er med.