Nøkkelpersonforsikring, forsikring som en arbeidsgiver tegner på en verdifull medarbeiders liv for å kunne dekke de ekstra utgifter som vil påløpe om vedkommende skulle falle fra. Arbeidsgiveren betaler premiesummen og har eventuelt rett til forsikringssummen.