Kompanjongforsikring, en form for livsforsikring, tegnet på minst to personers liv. Brukes i forretningslivet for å sikre en forretnings fortsatte drift ved den ene kompanjongs død, til for eksempel å utløse avdødes arvinger. Tegnes også på ektepar under navnet tolivsforsikring.