Brekkasje, det at gods under transport er slått eller brukket i stykker, i motsetning til at det har lidd skade på annen måte, for eksempel vann- eller brannskade.