Forsikringsplikt, plikt pålagt ved lov om å ha bestemte typer av risiko dekket gjennom godkjent forsikring. Fra 1767 til 1845 var det i Norge tvungen brannforsikring for bygninger i byene. I dag er det bestemmelser om forsikringsplikt i blant annet bilansvarsloven, luftfartsloven og lov om yrkesskadeforsikring. De sosiale trygdeordninger bygger på lovpliktig medlemskap. Se forsikring (lovgivning og forvaltning).