Contractors all risk policy, en form for kombinert skadeforsikring for bygg- og anleggsvirksomhet. Den dekker tingskader på selve byggeobjektet og kan utvides til å omfatte ansvar overfor tredjemann. Av unntak fra dekningen kan nevnes skader som skyldes feilaktig beregning eller dimensjonering.