Huseierforsikring, kombinert forsikring som gir eier av bygning erstatning for brann-, vannlednings-, innbrudds-, naturskader og andre spesielt nevnte skader, husleietap, samt ved rettslig ansvar overfor tredjemann.