Montasjeforsikring, forsikring som dekker skader som plutselig og uforutsett rammer maskiner, maskinelt utstyr, stålkonstruksjoner med mer under flytting, montering, demontering, og nye objekter under prøvedrift. Variant av maskinforsikring.