naturskadeforsikring

Naturskadeforsikring, forsikring av naturskade.

I Norge ble en omfattende naturskadeforsikring gjennomført 1979 da naturskadeloven av 1961 ble endret til «lov om sikring mot og erstatning for naturskader». Samtidig ble forsikringsavtaleloven endret slik at all forsikring av bygning og løsøre mot brannskade fra 1980 også omfatter naturskade. Motorkjøretøy, fly, båter, varer under transport, skog, avling på rot med mer er unntatt.

Forsikringsselskapenes samlede ansvar ved en enkelt naturkatastrofe er begrenset til 4 milliarder kroner. Overskrides grensen, må forsikringstagerne tåle en forholdsmessig reduksjon av erstatningsbeløpene.

De skadeforsikringsselskapene som erstatter naturskade, skal være medlemmer av en skadepool, Norsk naturskadepool, som utligner naturskadeerstatningene mellom selskapene og tjener som kontaktledd mellom forsikringsbransjen og Statens Naturskadefond.

Natuskadepoolens utbetalinger i perioden 1990–2000 utgjorde 3,7 milliarder kroner. Det største skadeåret var 1992 med utbetalinger på 1316,2 mill. kr; orkanen på Vestlandet 1. jan. dette året førte alene til skader for 1211 mill. kr. Dette er den største enkelt-naturulykke i nyere tid. Flommen på Østlandet juni 1995 resulterte i forsikringsutbetalinger på 937 mill. kr.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg