Underwriter, forsikringsspesialist som vurderer og avgjør om og på hvilke betingelser en risiko kan overtas. Underwritere på Lloyd's representerer ett eller flere syndikater.