Fareøkning, uttrykk brukt i forsikring når tidligere ukjente faktorer øker faregraden i forsikringstiden. I skadeforsikring kan en rekke former for fareøkning dukke opp, og det er forsikringstagerens plikt å gi selskapet melding om fareøkning. Blir det ikke gjort, kan selskapets ansvar opphøre eller nedsettes.