ulykkesforsikring

Artikkelstart

Ulykkesforsikring er en personforsikring som gir erstatning ved dødsfall, livsvarig medisinsk invaliditet eller dagpenger ved forbigående arbeidsuførhet forårsaket av en ulykke. En «ulykke» er i vilkårene definert som «skade på legemet forårsaket ved en plutselig ytre begivenhet».

Ulykkesforsikring tilbys i flere varianter, som individuelle forsikringer, barneulykkesforsikring, familieulykkesforsikring, flyulykkesforsikring, faginvaliditetsforsikring for spesielle yrkesgrupper (for eksempel tannleger og musikere) eller kollektive forsikringsordninger for større grupper (for eksempel arbeidstagere, skoleelever eller foreningsgrupper).

Ulykkesforsikring er ofte knyttet til andre forsikringer, for eksempel reiseforsikring og motorvognforsikring.

Forsikringstageren velger forsikringssummer, som kan være ulike for død og invaliditet. Ved død utbetales hele forsikringssummen. Ved 100 prosent livsvarig medisinsk invaliditet blir hele forsikringssummen for invaliditet utbetalt.

Ved delvis invaliditet betales en tilsvarende mindre del. Vilkårene gir nærmere retningslinjer for hvordan invaliditetsgraden fastsettes.

Hovedregelen er at det ikke skal tas hensyn til yrke, alder, inntekt med mer. Premien bestemmes av den forsikredes yrke. Barn har lik premie.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg