Borteforsikring, i skadeforsikring betegnelse på del av en mer omfattende forsikringsavtale. Borteforsikring skal yte erstatning for skade på forsikrede verdier som rent midlertidig befinner seg utenfor det oppgitte forsikringssted.