Pensjonskapital er den totale verdien av midlene man har spart opp til pensjon.