Dambruddforsikring, forsikringsform som dekker skader på selve damanlegget, forårsaket av skred, flom, isgang med mer. Forsikringen kan også omfatte skade et dambrudd kan påføre egne ting, samt skade på andres ting eller person, det vil si erstatningsansvar.