Sykkelforsikring, spesialforsikring som kan omfatte tyveri- og kaskoskader på sykkel i tillegg til en ansvarsforsikring for syklisten.