Glassforsikring, forsikring som skal gi erstatning for tap som følge av bruddskade på glass eller plast i vindu, skilt, disk og liknende. Skade på glass er medforsikret i flere typer kombinerte forsikringer.