Utestasjonering, norske ansatte i norske selskap som jobber for en periode i utlandet. Utestasjonering reiser spesielle problemstillinger med hensyn til trygd, pensjon og forsikring av den ansatte og medfølgende familie.