Malus, påslag i bilforsikringspremien som følge av mange skader som er forårsaket av fører av bilen eller av ukjent årsak. Motsatt er bonus.