Førsterisikoforsikring, forsikring der selskapet innenfor forsikringssummen dekker hele skaden selv om forsikringsverdien er større enn forsikringssummen. Da gjelder ikke regelen om underforsikring. En innboforsikring er en førsterisikoforsikring.