Unit Linked, engelsk uttrykk for «livsforsikring med investeringsvalg», en forsikring der forsikringstager selv bestemmer hvordan sparekapitalen skal fordeles mellom forskjellige investeringsalternativer.