Brannskadetakst, takst som foretas etter inntruffet brannskade for å fastsette hvor store verdier som er ødelagt ved brannen.