Tolivsforsikring, også kalt kompanjongforsikring, en forsikring på to personer. Forsikringssummen utbetales når den første av de to forsikrede personer dør, eller senest om et visst antall år.