Dagsverdi, teknisk betegnelse på forsikringsverdien beregnet etter prisen på tilsvarende nye ting til erstatning for de ødelagte, men med fradrag for verdiforringelse på grunn av elde, bruk, nedsatt anvendelighet eller andre omstendigheter. Om man kun beregner verdien av nye ting, kalles det nyverdi.