Kapitalforsikring, fellesbetegnelse på de livsforsikringsformer der ytelsene blir utbetalt en gang i motsetning til ved rente- eller pensjonsforsikring som utbetales i porsjoner (terminer) over et lengre tidsrom.