Lisensforsikring, forsikring mot tap av lisens i yrker som krever legegodkjennelse. For idrettsutøvere består lisensforsikring av en ulykkesforsikring knyttet til en deltagerlisens for det enkelte arrangement.